Input till din undervisning!

Böckerna i Inputserien ger dig handfasta undervisningstips, är skrivna utifrån författarnas personlig erfarenheter och har en vetenskapligt förankring.

Läs mer

Få input till din undervisning!

Inputserien består av böcker skrivna av lärare och forskare. De ger dig handfasta undervisningstips skrivna utifrån författarens personliga erfarenheter och med vetenskaplig förankring. En Inputbok går att använda direkt i din undervisning och lämpar sig väl för kollegialt lärande.

Vi vill att du ska få inspiration och ny kunskap som är vetenskapligt förankrad och paketerad i ett lättillgängligt format.