Fördel

Fördel är ett basläromedel för nyanlända barn och ungdomar på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Läs mer

I Fördel-serien får eleverna möjlighet att utveckla både sitt vardagsspråk och sitt skolspråk. Texterna eleverna möter knyter an till deras tidigare erfarenheter och nya liv i Sverige. Eleverna får arbeta med modelltexter i olika genrer och utveckla sitt eget skrivande. I materialet finns också texter som ger eleverna en introduktion till andra skolämnen. I serien ingår även hörövningar till alla kapitel.

Fördel består av textböcker, övningsböcker, digitalböcker och lärarhandledningar. I serien ingår även arbetsböckerna Fördel Läs och förstå som innehåller åtta specialskrivna berättande texter med läsförståelseuppgifter till.