Fixa svenskan

Fixa svenskan är en läromedelsserie som består av kursböcker för kurserna Svenska 1–3.

Läs mer

Fixa svenskan är en läromedelsserie som består av kursböcker för kurserna Svenska 1–3. Böckerna har en gemensam grundstruktur och behandlar litteratur, språk och muntlig och skriftlig framställning i olika genrer.

Om Fixa svenskan

I varje kapitel finns uppgifter som utvecklar läsförståelse och ordförståelse, diskussionsfrågor samt undersökande och kreativa uppgifter. Kapitlen avslutas med examinerande uppgifter.

Fixa svenskan 1 innehåller:
* kapitel om litterära teman och motiv, berättarteknik och stildrag
* kapitel om att få syn på både sitt eget och andras språk och attityder till språklig variation
* kapitel om muntlig och skriftlig framställning i olika genrer med fokus på syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Längst bak finns en uppslagsdel med bland annat litteraturvetenskapliga begrepp, språkriktighet, textanalys, referatteknik och källhänvisningar.

Fixa svenskan är baserad på den populära Fixa-serien: Fixa genren, Fixa litteraturen, Fixa språket och Fixa grammatiken.

Fixa svenskan 2 utkommer ht 2019
Fixa svenskan 3 utkommer vt 2020

Utvärderingsexemplar Fixa svenskan

Beställ