Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Läromedel med programmering för Gy/Vux

NOKflex Matematik 5000

Vad finns avseende programmering? I NOKflex ingår en programmeringsmodul kopplad till matematikens olika delområden, NOKflex Code. Modulen är en webbaserad programmeringsmiljö som kan användas oavsett förkunskaper och utgår från programmeringsspråket Python. NOKflex Code ingår i NOKflex Matematik men går även att köpas fristående.

Hur möter läromedlet Skolverkets krav för undervisning i programmering? Modulen ovan tar upp det centrala innehållet från kursplanen/ämnesplanen.

Summit – grundläggande matematik 1-4

Vad finns/kommer avseende programmering? Summit 2 tar upp stegvisa instruktioner enligt kursplanerna för vuxenutbildning på grundläggande nivå och grundskolan. Summit 3 och 4 kommer också att innehålla programmering enligt kursplanerna för vuxenutbildning på grundläggande nivå och grundskolan. Materialet finns/kommer att finnas programmering kopplade till bokens kapitel (i böckerna Summit 2-4) .

Hur möter läromedlet Skolverkets krav för undervisning i programmering? Summit tar upp det centrala innehållet från kursplanerna.

Matematik 5000+

Vad finns avseende programmering? Vi utgår från programmeringsspråket Python och kompletterar med elevmaterial och lärarstöd i nedladdningsbar form, med koppling till bokens kapitel. Eleverna arbetar med uppgifterna i en valfri programmeringsmiljö. Vi erbjuder också en digital produkt där eleverna gör uppgifter i en integrerad programmeringsmiljö, med koppling till matematikens delområden. Vi har även sett över det tryckta materialet i de berörda kursböckerna och kompletterat med programmering med start i Matematik 5000+ 1c (fler kurser kommer så småningom). Materialet nås via Mina sidor/Extramaterial för nedladdningsbara pdf:er (gratis) samt via Mina sidor/Egen produkt (licens/elev). 

Hur möter läromedlet Skolverkets krav för undervisning i programmering? Materialen ovan tar upp det centrala innehållet från kursplanen i de berörda kurserna: Problemlösning ”Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg och programmering”.