Konsten att välja läromedel i matematik

Du som undervisar och vi som utvecklar läromedel behöver tillsammans uppmuntra intresset kring matematiken redan i tidig ålder.