Matematik 5000+ 2c

Fyll i formuläret nedan för att få utvärderingsex av Matematik 5000+ 2c

Nya serien Matematik 5000+ är en revidering av populära Matematik 5000 för gymnasiet och vux. Här finns en ännu tydligare progression och koppling till ämnesplanens mål och centrala innehåll. Även programmering och användandet av digitala verktyg har en framträdande plats.

Nyheter i Matematik 5000+ 2c:

  • Problemlösning med programmering i alla kapitel
  • Symbolhanterande och andra digitala verktyg såsom kalkylprogram i teori, övningar och aktiviteter
  • Fler utmanande uppgifter på alla nivåer
  • Aktiviteter, Teman och Historik med fokus på förmågorna
Jag är matematiklärare på Gy/Vux och vill ha ett utvärderingsex av:

Matematik 5000+

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära serie Matematik 5000 och innehåller många nyheter. Bland annat har progressionen samt kopplingen till ämnesplanens mål och centrala innehåll tydliggjorts. Dessutom sätter den fokus på programmering och användandet av digitala verktyg – numera obligatoriska inslag i matematikundervisningen.

Läs mer