Här kan du beställa ett utvärderingsexemplar!

Gilla svenska kurs C

Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs C och bygger på genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier. 

Läs mer