Här kan du beställa ett utvärderingsexemplar!

Gilla svenska kurs B

Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs B och bygger på genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier.

 

Läs mer