Reaktion Kemi 1 utvärderingsexemplar

Reaktion Kemi 1

Reaktion Kemi gör det abstrakta konkret genom att kombinera vetenskap och vardag på ett nytt sätt. Språket och dispositionen i läromedlet är framtaget för att hjälpa dig att föra ut intresset för kemi i klassrummet.

Läs mer