NOKflex

NOKflex Matematik och Code ger dig kvalitetssäkrade och beprövade matematikläromedel i digitalt format. NOKflex individanpassar, ger en tydlig överblick och konkreta förslag för att variera undervisningen.

Om NOKflex

NOKflex ger dig som lärare stöd att undervisa så att dina elever kan utveckla de matematiska förmågorna. Plattformen består av en lärardel och en elevdel med olika funktioner. De olika delarna är tätt kopplade till varandra där du som lärare har möjlighet att välja övningar som gruppen ska arbeta med, kommunicera med eleverna och få överblick över deras kunskapsnivå och förståelse, samt se hur mycket de har övat och vilka övningar och moment de fastnar på.

Smartare matematikundervisning med NOKflex

I detta inspelade webbinarium från 19 juni 2018 får du handfasta tips på hur du kan dra nytta av de digitala fördelarna som NOKflex ger för undervisning, lärande och bedömning. Du får också förhandsinfo om NOKflex Code för programmering i matematik.

Se det inspelade webbinariet (ca 35 min)
Eleverna blir mer självgående och drivna och det skapar ett intresse hos dem som jag tycker har saknats i svensk skola. Lärare som använder NOKflex

NOKflex Lärare

Med NOKflex Lärare kan du enkelt leda och följa varje elevs lärande och utveckling. Du får värdefulla verktyg för att variera undervisningen, lyfta samtalet och funktioner som stöttar bedömningen. Här finns bland annat:

  • Ett heltäckande och kvalitetssäkrat innehåll
  • Färdiga lektionsaktiviteter
  • Statistik som skapar överblick
  • Möjlighet att samla in och visa upp lösningar digitalt

Läs mer om NOKflex lärare

NOKflex Elev

NOKflex Elev ger direkt återkoppling och har motiverande spelmoment och funktioner för att sätta mål och se den egna utvecklingen. Ledtrådar, lösningar och filmade genomgångar underlättar övning på egen hand. Här finns bland annat:

  • En stor adaptiv uppgiftsbank
  • Möjlighet att anpassa frågor efter intresse
  • Funktioner för att fota, skicka in och samla lösningar
  • Filmer och läxhjälp för den som kör fast

Läs mer om NOKflex Elev