Förskoleserien

Förskoleserien inspirerar dig till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger och ger tips och idéer som främjar barnens utveckling och lärande. Här ser du alla titlar som ingår i serien.

Läs mer

Nyhetsbrev för förskolan

Vill du ha inspirerande nyheter och tips för förskolan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!