Alla språk: Bildserier för språkundervisning

Bildserie:

I klädaffären, 6 bilder (pdf)

Exempel på hur ni kan jobba med bilderna:

* Beskriv bilderna och bygg ordförrådet
* Ordna bilderna och beskriv sambandet
* Återberätta historien i olika tempus
* Lek, berätta och tävla

Övningen är hämtad ur:

Pictogloss Bildserier för språkundervisning

Öka aktiviteten i språkklassrummet med Pictogloss! Med de tydliga bildserier övar eleverna kommunikation på ett lättsamt sätt. Passar för alla nivåer i engelska, moderna språk och SFI.

 

Mer info