Läromedel med programmering för åk 4-6

CodeMonkey

Programmering införs nu i flera olika grundskoleämnen, framförallt matematik och teknik. Med CodeMonkey får du som lärare allt som du behöver för att kunna undervisa i programmering - inga förkunskaper behövs. Lektionsupplägg och en gedigen lärarhandledning ingår.

Mer info

Eldorado

Vad finns avseende programmering? Eldorado kompletteras med nya avsnitt om programmering. Till böckerna 4A och 5A finns de nya kapitel att hämta som Extramaterial. I början av hösten kommer även kompletteringen till 6A samt tillhörande lärarbokstexter att publiceras.

Hur möter läromedlet Skolverket krav för undervisning i programmering? Eldorado tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Det finns uppgifter där eleverna får skriva satser och algoritmer, göra felsökningar, möta loopar, syntax, variabler samt villkorssatser.

 

Pixel 4-6

Vad finns avseende programmering? Programmering ingår i den reviderade upplagan av Pixel. Från årkurs 5 finns programmering som en del av läromedlet. I böckerna för 5B och 6A finns kapitel som tar upp ämnesinnehållet.

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering? Pixel tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Det finns uppgifter där eleverna får använda och skapa algoritmer för programmering. De får jämföra visuella programmeringsmiljöer.