Läromedel med programmering för Gy/Vux

NOKflex Matematik 5000

Vad kommer avseende programmering? I NOKflex ingår från och med höstterminen 2018 en programmeringsmodul kopplad till matematikens olika delområden, NOKflex Code. Modulen är en webbaserad programmeringsmiljö som kan användas oavsett förkunskaper och utgår från programmeringsspråket Python. NOKflex Code ingår i NOKflex Matematik men går även att köpas fristående.

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering? Modulen ovan tar upp det centrala innehållet från kursplanen/ämnesplanen.

Summit 1-4

Vad kommer avseende programmering? Summit 2 tar upp stegvisa instruktioner enligt kursplanerna för vuxenutbildning på grundläggande nivå och grundskolan. Summit 3 och 4 kommer också att innehålla programmering enligt kursplanerna för vuxenutbildning på grundläggande nivå och grundskolan. Materialet finns/kommer att finnas programmering kopplade till bokens kapitel (i böckerna Summit 2-4) .

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering? Summit tar upp det centrala innehållet från kursplanerna.

Matematik 5000+

Vad kommer avseende programmering? Vi kommer att utgå från programmeringsspråket Python och komplettera med elevmaterial och lärarstöd i nedladdningsbar form, med koppling till bokens kapitel. Eleverna arbetar med uppgifterna i en valfri programmeringsmiljö (gratis). Vi kommer också att erbjuda en digital produkt där eleverna gör matematikuppgifter i en integrerad programmeringsmiljö, med koppling till matematikens delområden (licens/elev). Vi ser även över det tryckta materialet i de berörda kursböckerna och kommer att komplettera med programmering med start i Matematik 5000+ 1c. Materialet kommer att nås via Mina sidor/Extramaterial för nedladdningsbara pdf:er (gratis) samt via Mina sidor/Egen produkt (licens/elev).

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering? Materialen ovan tar upp det centrala innehållet från kursplanen i de berörda kurserna: Problemlösning ”Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg och programmering”.