Hämta din kostnadsfria guide för digitalare undervisning!

Det digitala ekosystemet, spelifiering, sociala medier och digital kompetens i läroplanen är alla ämnen som tas upp i ”Lärarens guide till digitalare undervisning” som ges ut av Natur & Kultur och Digilär.

Frida Monsén, välkänd inom edtech-kretsar, lärare och författare hos Natur & Kultur, har skrivit en guide som inspiration för lärarnas fortsatta digitaliseringsarbete i klassrummet. Monsén utgår från forskning och egna erfarenheter och ger dig bland annat konkreta tips på hur du kan lägga upp din undervisning i ett digitalt klassrum, checklistor för upphovsrätt på nätet och exempel på digital kompetens i praktiken.

Guidens 7 punkter för en lyckad digitalare undervisning:

  1. Det digitala ekosystemet
  2. Att planera och strukturera undervisningen
  3. Ledarskapet i det digitala klassrummet
  4. Digital kompetens i läroplanen
  5. Ungas nätkulturer
  6. Forskning
  7. Omvärldsbevakning

”För att lyckas med skolans digitalisering krävs digitalt kompetenta lärare som tar ledningen över de digitala processerna i klassrummet. Enbart tekniken i sig gör ingen positiv skillnad” skriver Frida Monsén i inledningen till ”Lärarens guide till digitalare undervisning”.

Kom och hämta ditt ex!

Lärare som befinner sig på Bokmässan 27-30 september, SETT Syd 18-19 oktober och Skolforum 29-30 oktober är välkomna till Natur & Kultur och Digilärs monter för att hämta sitt tryckta exemplar av guiden. 

Eller ladda ner den här ...

Digitala läromedel

Natur & Kultur erbjuder kvalitetssäkrade och aktuella digitala läromedel i alla ämnen!
Utforska Digitala läromedel