Skriv egna politiska texter!

Detta lektionstips är hämtat från Fixa texten 2, ett läromedel för svenska och svenska som andraspråk från högstadiet.

Tanken med Fixa texten är att eleverna själva ska skriva texter i olika genrer – men det går såklart att hämta mer interaktiva lektionstips från boken! Inför valet tror vi att det är viktigt att ha koll på debattartiklar och argumenterande tal, vilket är två ämnen som behandlas i varsitt kapitel i boken. Till varje kapitel finns en del som kallas Fakta om där genren bryts ner och generella innehållsdelar och typiska språkregler tas upp.

Vårt tips är att läraren väljer ut en aktuell debattartikel eller ett tal och använder Fakta om för att tillsammans med eleverna i klassrummet bryta ner argumentationen. Samtidigt som eleverna ordentligt går igenom genren blir det även en övning i källkritik – en färdighet som i tider av fake news är kritisk. Läs mer om debattartiklar på sidorna 82-93 och argumenterande tal på sidorna 94-109.