Läs, analysera och öva på retorik

Detta lektionstips är hämtat från Fixa genren som är ett läromedel för svenskämnet på gymnasiet. Gå in på djupet i retoriken och läs, analysera och skriv egna argumenterande tal.

I kapitel 3 tas det spännande och viktiga ämnet retorik upp. På sidan 52-53 kan eleverna läsa ett tal av Olof Palme, som klassats som något av en expert på just retorik. Till texten finns diskussionsfrågor på sidan 81 som eleverna kan använda för att problematisera kring retorik i allmänhet. Diskussionsfrågorna kan också användas som underlag för en egen analys och kanske ett eget argumenterande tal där eleverna tar ställning till Palmes tes.

Vill man gå ett steg längre kan ni läsa vidare om retorikanalyser i kapitel 6 på sidorna 147-179. Även här kan Palmes tal ligga till grund för analysen – eller välj ett tal från dagens politik! Hur skiljer sig retoriken mellan de olika partierna? Kan man urskilja något mönster för vänstern respektive högern – och vad kan det bero på i så fall?