Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Läsförståelse av digitala texter – om läsning och undervisning på papper och skärm


Föreläsning med Maria Rasmusson

Läsvanorna förändras i takt med samhällets digitalisering och elever möter såväl i samhället som i skolan innehåll som till stor del är digitalt. Texterna innehåller ofta en kombination av text, bild, video, ljud, symboler, animationer, hyperlänkar och annat, som kan vara dynamiskt och interaktivt. 

Vilka förmågor krävs för att avkoda, tolka och förstå ett sådant material, jämfört med att läsa på papper? Vad säger aktuell forskning om skillnaden mellan läsförståelse av texter på papper kontra skärm?

Med utgångspunkt i aktuell forskning belyser Maria Rasmusson för- och nackdelar med digitala verktyg i undervisningen och nya insikter som är bra att ha med sig.

Eftermiddagen varvas med diskussioner och möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Föreläsningen riktar sig till dig som är verksam inom grundskola och gymnasium, som lärare, utvecklingsledare, skolledare eller inom förvaltning. 

FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD.


Läsvanorna förändras i takt med samhällets digitalisering och elever möter såväl i samhället som i skolan innehåll som till stor del är digitalt. Texterna innehåller ofta en kombination av text, bild, video, ljud, symboler, animationer, hyperlänkar och annat, som kan vara dynamiskt och interaktivt. 

Vilka förmågor krävs för att avkoda, tolka och förstå ett sådant material, jämfört med att läsa på papper? Vad säger aktuell forskning om skillnaden mellan läsförståelse av texter på papper kontra skärm?

Med utgångspunkt i aktuell forskning belyser Maria Rasmusson för- och nackdelar med digitala verktyg i undervisningen och nya insikter som är bra att ha med sig.

Eftermiddagen varvas med diskussioner och möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Föreläsningen riktar sig till dig som är verksam inom grundskola och gymnasium, som lärare, utvecklingsledare, skolledare eller inom förvaltning. 

FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD.


Om föreläsaren:

Maria Rasmusson är lektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och forskar inom bland annat läsförståelse och flerspråkighet. Hon har arbetat som lärarutbildare sedan 2001, och med läsförståelse och det digitala provet i PISA 2008-2016. Maria Rasmusson disputerade 2015 med avhandlingen Det digitala läsandet. Begrepp, processer och resultat.