Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Program, den 29:e mars 2019

Från 08.15 Registrering

9.00–9.15 Inledning med Barbro Westlund och Karin Schubert från Natur & Kultur

9.15–10.30 Adrienne Gear – Reading Power
Reading Power är ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att få elever att nå en djupare läsförståelse när de läser berättande texter. Adrienne Gear berättar hur du kan lägga upp din undervisning så att dina elever blir aktiva och tänkande läsare.

10.30–11.00 Fikapaus

11.00–12.15 Adrienne Gear – Reading Power, forts.

12.15–13.15 Lunch

13.15–13.30 Ingvar Lundbergpriset

13.30–14.15 Julia Uddén – Vad händer i hjärnan när vi läser? 
Med utgångspunkt i boken "Den läsande hjärnan" guidar Julia oss genom grundforskning på evidensbaserade lästräningsmetoder som hon tillämpar på andra större och mindre sammanhang. Hur kan hjärnans evolution avgöra hur skriftspråken ser ut?

14.15–14.20 Bensträckare

14.20–15.05 Pär Sahlin – Skriv – det blir succé! 
Hur får vi eleverna att komma igång att skriva? Hur får vi dem att gestalta personer och miljöer och samtidigt berätta en spännande historia? Hur får vi eleverna medvetna om olika texttypers uppbyggnad och språkliga stildrag så att de skriver rätt typ av text vid rätt tillfälle? Pär Sahlin ger dig tips och inspiration samt konkreta metoder, strategier och verktyg till din egen skrivundervisning i klassrummet.

15.05–15.35 Fikapaus

15.35–16.15 Ami Hemviken – Engagemang på jobbet
Föreläsningen berör på ett humoristiskt och engagerande sätt den forskning som gjorts på ämnet arbetsglädje och medarbetarskap. Ami Hemviken inspirerar deltagarna att hitta sina nycklar till såväl glädje som uthållighet i skolan. Det handlar om beteenden som vi alla kan anamma – om hur vi hittar mening och hur starka vi blir tillsammans genom en medveten kommunikation, välvilja och hjälpsamhet.

16.15–17.00 Mingel