Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Föreläsare

Barbro Westlund: Inledning

Konferensens öppnas av den uppskattade föreläsaren och läs- och skrivforskaren Barbro Westlund.

Konferensens öppnas av den uppskattade föreläsaren och läs- och skrivforskaren Barbro Westlund.

Barbro Westlund, lärarutbildare och lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik (ISD) vid Stockholms universitet. 2017 tilldelades hon Ingvar Lundbergpriset för sina banbrytande insatser för undervisning i läsförståelse. Barbro är en mycket uppskattad föreläsare.

Adrienne Gear: Reading Power

Undervisa så att eleverna tänker när de läser

Reading Power är ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att få elever att nå en djupare läsförståelse när de läser skönlitteratur. Adrienne Gear berättar hur du kan lägga upp din undervisning i läsförståelse av berättande texter så att dina elever blir aktiva och tänkande läsare.

Undervisa så att eleverna tänker när de läser

Reading Power är ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att få elever att nå en djupare läsförståelse när de läser skönlitteratur. Adrienne Gear berättar hur du kan lägga upp din undervisning i läsförståelse av berättande texter så att dina elever blir aktiva och tänkande läsare.

Adrienne Gear är verksam lärare, lärarutbildare och skolutvecklare i British Columbia i Kanada. Hon har tidigare medverkat som föreläsare på Läskonferensen vid två tillfällen:  2015 föreläste hon under rubriken Att läsa faktatexter, och 2016 med Att skriva faktatexter, båda mycket uppskattade. På allmän begäran återkommer Adrienne nu med föreläsningen Reading Power, hur du undervisar elever så att de tänker när de läser skönlitterära texter.

Julia Uddén: Vad händer i hjärnan när vi läser?

Med utgångspunkt i boken "Den läsande hjärnan" guidar Julia oss genom grundforskning på evidensbaserade lästräningsmetoder som hon tillämpar på andra större och mindre sammanhang. Hur kan hjärnans evolution avgöra hur skriftspråken ser ut?

Med utgångspunkt i boken "Den läsande hjärnan" guidar Julia oss genom grundforskning på evidensbaserade lästräningsmetoder som hon tillämpar på andra större och mindre sammanhang. Hur kan hjärnans evolution avgöra hur skriftspråken ser ut?

Julia Uddén är forskare vid Stockholms universitet med en Ph.D. från Karolinska Institutet. Hon forskar och undervisar om språket och hjärnan, ofta med inriktning på språkutveckling. Hon debuterade nyligen som författare med ett kapitel om läsning och hjärnan. Kapitlet skrevs i samband med att Daniel T Willinghams bok "Den läsande hjärnan" översattes till svenska. Som föreläsare och i samverkan med olika myndigheter, sprider hon ny kunskap om språk och läsning.

Pär Sahlin: Skriv – det blir succé!

Hur får vi eleverna att komma igång att skriva? Hur får vi dem att gestalta personer och miljöer och samtidigt berätta en spännande historia?

Hur får vi eleverna medvetna om olika texttypers uppbyggnad och språkliga stildrag så att de skriver rätt typ av text vid rätt tillfälle?

Pär Sahlin ger dig tips och inspiration samt konkreta metoder, strategier och verktyg till din egen skrivundervisning i klassrummet.

Hur får vi eleverna att komma igång att skriva? Hur får vi dem att gestalta personer och miljöer och samtidigt berätta en spännande historia?

Hur får vi eleverna medvetna om olika texttypers uppbyggnad och språkliga stildrag så att de skriver rätt typ av text vid rätt tillfälle?

Pär Sahlin ger dig tips och inspiration samt konkreta metoder, strategier och verktyg till din egen skrivundervisning i klassrummet.

Pär Sahlin är lärare, barnboksförfattare och läromedelsförfattare. 2016 tilldelades han läromedelsförfattarnas pris Lärkan. Pär har även skrivit ett tiotal barn- och ungdomsböcker, bland annat fantasyserien Solhjärtats hemlighet och han gör uppskattade författarbesök på skolor och bibliotek.

Ami Hemviken: Engagemang på jobbet – för det är inte tanken som räknas

Föreläsningen berör på ett humoristiskt och engagerande sätt den forskning som gjorts på ämnet arbetsglädje och medarbetarskap. Ami Hemviken inspirerar deltagarna att hitta sina nycklar till såväl glädje som uthållighet i skolan. Det handlar om beteenden som vi alla kan anamma - om hur vi hittar mening och hur starka vi blir tillsammans genom en medveten kommunikation, välvilja och hjälpsamhet.

Föreläsningen berör på ett humoristiskt och engagerande sätt den forskning som gjorts på ämnet arbetsglädje och medarbetarskap. Ami Hemviken inspirerar deltagarna att hitta sina nycklar till såväl glädje som uthållighet i skolan. Det handlar om beteenden som vi alla kan anamma - om hur vi hittar mening och hur starka vi blir tillsammans genom en medveten kommunikation, välvilja och hjälpsamhet.

Ami Hemviken föreläser och coachar inom ämnena arbetsglädje, kommunikation och ledarskap. Hon möter sin publik med humor och glimten i ögat och budskapen är alltid förankrade i hennes grund som beteendevetare. Ami har också ett förflutet som lärare i svenska och engelska. År 2016 var hon Sveriges mest anlitade föreläsare och 2017 vann hon det prestigefyllda priset Årets talare. I september 2018 kom hennes efterlängtade bok om vikten av att ha kul på jobbet: Le! Det är inte tanken som räknas.

Programmet

Se programmet