Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Boktipset

Här tipsar vi om boken "Socialt och emotionellt lärande – om att lyckas i skolan och livet", av Lars Löwenborg och Tina Palm. Boken passar dig som är lärare i grundskolan eller inom fritidshemmet, eller som arbetar inom elevhälsan. Mer om författarna kan du läsa nedan.

Socialt och emotionellt lärande visar på vikten av sociala och emotionella färdigheter för att uppnå goda akademiska resultat. För alla elever uppstår ibland situationer i skolan och på fritids som kan hindra lärandet. Elever behöver kunna hantera starka känslor, koncentrera sig och samspela socialt. Dessa sociala och emotionella färdigheter är avgörande för det akademiska lärandet, hälsan, ett framgångsrikt liv och samhället i stort. Färdigheterna går att tränas upp och här har skolan och fritids en betydande roll. 

Socialt och emotionellt lärande bygger på teori, men har ett konkret upplägg med systematiska metoder, verktyg och rikliga exempel från skola och fritids. Med kunskap och medvetenhet om vilka färdigheter eleven ännu ej behärskar och verktyg för stötta elevens utveckling, kan du som lärare ge bästa möjliga förutsättningar för dina elever att lyckas i skolan och livet.

Här hittar du kostnadsfria arbetsblad som underlättar arbetet i kollegiet. 

Socialt och emotionellt lärande visar på vikten av sociala och emotionella färdigheter för att uppnå goda akademiska resultat. För alla elever uppstår ibland situationer i skolan och på fritids som kan hindra lärandet. Elever behöver kunna hantera starka känslor, koncentrera sig och samspela socialt. Dessa sociala och emotionella färdigheter är avgörande för det akademiska lärandet, hälsan, ett framgångsrikt liv och samhället i stort. Färdigheterna går att tränas upp och här har skolan och fritids en betydande roll. 

Socialt och emotionellt lärande bygger på teori, men har ett konkret upplägg med systematiska metoder, verktyg och rikliga exempel från skola och fritids. Med kunskap och medvetenhet om vilka färdigheter eleven ännu ej behärskar och verktyg för stötta elevens utveckling, kan du som lärare ge bästa möjliga förutsättningar för dina elever att lyckas i skolan och livet.

Här hittar du kostnadsfria arbetsblad som underlättar arbetet i kollegiet. 

Sagt om boken: 

"Bokens huvudsyfte är att visa på vikten av sociala och emotionella färdigheter som en förutsättning och grund för det akademiska lärandet, och generellt för ett framgångsrikt liv. Boken är en lättillgänglig handbok för lärare inom förskola och grundskola, som dels ger kunskap om ämnet, men också praktiska redskap för hur man kan utveckla dessa färdigheter hos eleverna." 
Marianne Petrén, BTJ-häftet nr 16, 2019

Sagt om boken: 

"Bokens huvudsyfte är att visa på vikten av sociala och emotionella färdigheter som en förutsättning och grund för det akademiska lärandet, och generellt för ett framgångsrikt liv. Boken är en lättillgänglig handbok för lärare inom förskola och grundskola, som dels ger kunskap om ämnet, men också praktiska redskap för hur man kan utveckla dessa färdigheter hos eleverna." 
Marianne Petrén, BTJ-häftet nr 16, 2019

Socialt och emotionellt lärande Socialt och emotionellt lärande
Socialt och emotionellt lärande

Socialt och emotionellt lärande

ISBN 9789127824324
Utkom 17 juni 2019

För alla elever uppstår ibland situationer i skolan och på fritids som kan hindra lärandet. Elever behöver kunna hantera starka känslor, koncentrera sig och samspela socialt. Dessa sociala och emotionella…

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.