Stäng

Glömt lösenord?

Skicka

Populärvetenskapliga arbetsstipendier

Syftet med de populärvetenskapliga arbetsstipendierna är att möjliggöra spridning av forskning till allmänheten.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier premierar spridning av forskning. Årligen delar Natur & Kultur ut fyra populärvetenskapliga arbetsstipendier på vardera 100 000 kronor. Mellan första februari och första maj utlyses stipendierna på Natur & Kulturs hemsida, där man ansöker med en projektplan. Projekten ska vända sig till allmänheten med syfte att förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal om forskning.  

Stipendiaterna utses av en jury och tillkännages i mitten av september. En ansökan kan gälla till exempel en idé om en bok, en podcast, en föreläsningsserie eller något annat. Stipendierna kan sökas av forskare, journalister eller författare.

Personer som erhåller stipendier ombeds att senast ett år efter erhållandet av medel återkoppla med en beskrivning om hur medlen används. 

Juryn för Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier består av Patrik Hadenius, Per Almgren, Lena Forssén, Kjell Blückert, Johan Svedjedal, Anna Sjöström Douagi, Zoran Alagic, Johan Svedjedal och Jonas Olofsson. Stipendierna tillkännages i september.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier instiftades 2016.  
Se tidigare stipendiater.
Pressmeddelande 2017-09-31


Ansökningstiden är mellan 1 februari och 1 maj.

FAQ stipendier


Vi delar även ut ett pris till en person som på ett kreativt sätt sprider aktuell forskning till allmänheten inom områdena människa, samhälle och hälsa. 
Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris

Tipsa/dela: