Stäng

Glömt lösenord?

Skicka

Populärvetenskapliga arbetsstipendier

Syftet med de populärvetenskapliga arbetsstipendierna är att möjliggöra spridning av forskning till allmänheten.

Popvet

De fyra mottagarna av Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier 2017 är:

Per Snaprud är vetenskapsjournalist med en bakgrund som hjärnforskare. Han vill skriva en bok om modern hjärnforskning ur olika perspektiv och vad forskningen betyder för vår syn på medvetandet. Tanken är att boken ska bestå av tre delar som steg för steg vidgar perspektivet: hjärnan, kroppen och världen.

Karin Gyllenklev är vetenskapsjournalist och programledare. Hon vill göra en Youtube-serie där hon sover över på forskningsanläggningar. Hennes förhoppning är att nå ut till ungdomar och unga vuxna som annars inte nås av vetenskapsrapportering. Karin Gyllenklev kommer att intervjua forskare som förklarar vad de har upptäckt eller hoppas på att finna svar på. 

Per Jensen är professor i etologi och författare till ett flertal böcker om djurs och speciellt hundars beteende. Han vill göra en bok, en blogg och en podcast som presenterar den omfattande, men för många okända, forskningen kring de matproducerande djurens känsloliv och kognitiva förmågor. Kan djuren vi äter känna lycka, empati och kanske till och med kärlek?

Camilla Andersson
 är frilansjournalist, projektledare vid Medicinsk Teknik Forskning & Utveckling och knuten till Enheten för Epidemiologi & Global hälsa i Umeå. Hon vill skriva en bok om det rådande forskningsläget inom klimatförändringar och hälsa. Boken ska berätta exempel utifrån individer i olika miljöer vars hälsa riskerar påverkas av klimatförändringar och skildra nödvändiga strategier för att hantera hälsoutmaningarna. Den skrivs i samarbete med Maria Nilsson, Epidemiologi & Global Hälsa, och Åsa Holmner, MT-FoU.

Pressmeddelande 2017-09-31

Stipendierna utses av en jury och tillkännages i mitten av september. En ansökan kan gälla till exempel en idé om en bok, en podcast, en föreläsningsserie eller något annat. Stipendierna kan sökas av forskare, journalister eller författare.

Personer som erhåller stipendier ombeds att senast ett år efter erhållandet av medel återkoppla med en beskrivning om hur medlen används. 

Juryn för Natur & Kulturs Populärvetenskapliga arbetsstipendier består 2017 av Per Almgren, Lena Forssén, Kjell Blückert, Johan Svedjedal, Patrik Hadenius, Anna Sjöström Douagi, Zoran Alagic, Johan Svedjedal och Jonas Olofsson.

Natur & Kulturs Populärvetenskapliga arbetsstipendier instiftades 2016.  

Ansökningstiden är mellan 1 februari och 1 maj. Då skapas en länk här för ansökan.

FAQ stipendier

 

Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris

Tipsa/dela: