Stäng

Glömt lösenord?

Skicka

Nominera till Ingvar Lundberg-priset

Vet du en forskare, pedagog eller folkbildare som har gjort en viktigt insats för läs- och skrivinlärning? Nominera hen till Ingvar Lundberg-priset!

Använd formuläret nedan.
Sista nomineringsdag är 1 februari 2017.

Ingvar Lundberg-priset på 100 000 kronor ska tilldelas en person som har gjort avgörande insatser inom forskning eller utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning. Det kan även vara en pedagog som har utvecklat metoder för att undervisa barn i läsning och väckt deras lust att läsa, eller någon som på annat sätt stimulerat barns läsande.

Ingvar Lundberg, (1934–2012) var professor i psykologi och en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi.  Han brann för att lära barn och ungdomar att läsa och skriva och därmed ge dem möjlighet att se fler perspektiv och engagera sig i sin omvärld.

Tidigare års pristagare av Ingvar Lundberg-priset:

2016 Katarina Herrlin, lågstadielärare, lärarutbildare och universitetslektor i didaktik vid Institutionen för utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitet
2015 Monica Reichenberg, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.
2014 Karin Taube, professor i didaktik med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling i skolans tidiga år.

NOMINERAD
NOMINERADS ARBETSPLATS
UPPGIFTSLÄMNARE
REFERENSPERSON 1
Skicka gärna med beskrivningar eller exempel på projekt som den nominerade gjort. Dessa kan du skicka som en bilaga med ett mail till stipendier@nok.se. OBS, att detta formulär alltid måste fyllas i.
 

Tipsa/dela:
Stäng

Tipsa en vän

Skicka