Stäng

Glömt lösenord?

Skicka

Idag är det internationella dagen mot homo- och transfobi!

Diskussionen om trans och kön är angeläget för alla! Den 17 maj 1990 fattade WHO (Världshälsoorganisationen) beslut om att inte längre klassa homosexualitet som en psykisk sjukdom. Sedan 2004 uppmärksammas detta runt om i hela världen, och vi vill tipsa extra om vår utgivning som tar upp ämnen kring HBTQ+-frågor.

Internationella dagen mot homofobi

Jobba med transfrågan i ditt klassrum!

I skolans uppdrag infår det att aktivt och medvetet främja alla människors lika värde. Det innebär att informera om såväl rättigheter och möjligheter som skyldigheter. Skolan har även ett ansvar att motverka traditionella könsmönster och ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sina förmågor och intressen - oberoende av könstillhörighet.

Transsexuell, icke-binär, könsöverskridande och könsdysfori ... Det finns många begrepp att känna till. Vare sig du enbart är intresserad av att veta mer eller redan har flera elever som bryter mot normer kring kön kan du ha nytta av att läsa mer i de tre böckerna nedan.

 

 


Trans, kön och identitet

Trans, kön och identitet
 

Arbeta inkluderande i förskolan till årskurs 6

Allt fler barn och unga reflekterar öppet kring sin könstillhörighet eller kommer ut som transpersoner. Skolan och lärare kan spela en avgörande roll i identitetsskapandet och ha en stor betydelse för sina elevers hälsa.

Trans, kön och identitet förmedlar kunskap om hur du aktivt och medvetet kan arbeta för att främja alla elevers lika rätt och möjligheter oavsett kön samt motverka traditionella könsroller. Den ger dig även goda förutsättningar för att möta elever som funderar kring sin könsidentitet eller som är transpersoner.

Boken vänder sig till dig som arbetar inom skolan, från förskoleklass till årskurs 6. Aktuell kunskap och konkreta metoder varvas med intervjuer, fördjupningsförslag och diskussionsfrågor att arbeta vidare med.

Läs mer här!

 


I mitt namn - en bok om att vara trans

I mitt namn  

Intervju- och faktabok om transpersoner i Sverige

I mitt namn bygger på intervjuer med transpersoner - alltifrån ungdomar på högstadiet och gymnasiet till förebildern som skådespelaren och Guldbaggevinnaren Saga Becker, estradpoeten Yolanda Bohm samt skolchefen och föredetta rektorn Lina Axelsson Kihlblom, som kom ut som trans i Skavlan hösten 2015. Boken innehåller även fakta om trans och tips till dig som är transperson. 

Det är en bok för ungdomar som funderar över sin könsidentitet, men den riktar siog även till dem som befinner sig runt en transperson, till exempel skolpersoner, vänner och familj.

Till boken finns en lärarhandledning att ladda ner utan kostnad.

Läs mer här!

 


HBTQ+

HBTQ+  

Psykologiska perspektiv och bemötanden

Heteronormen, cisnormen och mononormen - varför behöver vi känna till dem? Hur kan behandlare skapa ett samtalsklimat där klienterna kan känna sig trygga? Vilken kunskap om hbtq+-personers livsvillkor behövs för ett professionellt bemötande? Och varför räcker inte bara empati?

Den här boken tar ett omfattande grepp om frågor som rör homo, bi, trans, queer och en rad andra identitetskategorier som alla relaterar till sexualitet, relationsbildning, kön och könsuttryck – i boken samlade under akronymen hbtq+. Praktisk kunskap om professionellt bemötande tas upp och handfasta råd vägleder läsaren. Boken vänder sig till dig som är studerande eller verksam inom ett människovårdande yrke.

HBTQ+ är skriven är flera av Sveriges mest kunniga psykologer och forskare inom området.

Läs mer här!

Tipsa/dela: