Stäng

Glömt lösenord?

Skicka

Klara svenskan

Johan Rundberg, Michaela Eriksson, Pär Sahlin

Grundläromedel i svenska och svenska som andraspråk baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning.

  • Vägledd undervisning baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning
  • Ger dig hela det centrala innehållet men också utrymme för egenplanerade aktiviteter
  • Förser dig och eleverna med strategier och verktyg som håller
  • Nyhet! Klara svenskan finns nu även för årkurs 6!

Digitalt

  • Lärarwebb (ingår när du köper den tryckta lärarhandledningen)

Övrigt

  • Digital färdighetsträning för eleverna (kostnadsfri): www.klarasvenskan.se
  • Klara svenskan på Facebook, ett forum för dig som använder Klara svenskan