ABC-klubben åk1

KONTAKTPERSONER

Redaktör
 
  • Eva Postrup
 
abc-klubben@nok.se
Produktinfo/Kundsupport
 
  • 08-453 87 00
 
produktinfo@nok.se; kundsupport@nok.se

Natur & Kultur

  • Box 27 323
  • 102 54 Stockholm
  • Telefon: 08-453 86 00
  • Fax: 08-453 87 90
  • Org.nr: 802000-3813
  • info@nok.se

SvenskaTankar

SvenskaTankar är en serie häften om läs- och skrivundervisning. Här lyfter vi fram viktiga ämnen som vi tycker behöver belysas och diskuteras. Häftena vänder sig till lärare och föräldrar och syftar till att undanröja hinder och bana väg för en god läs- och skrivundervisning.

Läs häftet i pdf-format eller beställ det kostnadsfritt via formuläret.

Att knäcka skriftens hemliga kod

Svenska Tankar


Något av det mest spännande som finns är att få vara med om när ett barn knäcker skriftens hemliga kod. Men vad är det egentligen som händer när ett barn lär sig läsa?

Författare: Ingvar Lundberg

PDF Öppna