ABC-klubben åk1

KONTAKTPERSONER

Redaktör
 
  • Eva Postrup
 
abc-klubben@nok.se
Produktinfo/Kundsupport
 
  • 08-453 87 00
 
produktinfo@nok.se; kundsupport@nok.se

Natur & Kultur

  • Box 27 323
  • 102 54 Stockholm
  • Telefon: 08-453 86 00
  • Fax: 08-453 87 90
  • Org.nr: 802000-3813
  • info@nok.se

Rättelser

Läggspel och kopieringsunderlag för kodknäckarfasen, s. 13

I första tryckningen av kopieringsunderlaget har ett fel smugit sig in i instruktionen på s. 13. Där står "Hör du Oo?" men det ska stå "Hör du Mm?". Här finns den korrekta sidan som pdf att ladda ned och skriva ut.

PDF Öppna

Lärarhandledning åk 1, s. 155

I lärarhandledningen för åk 1 finns en diagnossida att kopiera till varje avsnitt i arbetsboken. Diagnos 3 har upplevts onödigt svår och en ändrad version av denna (s. 155 i lärarhandledningen) finns därför här för nedladdning. Ordet "oliv" är utbytt till "sil", två av läsförståelsemeningarna är ändrade och i den avslutande Läs och rita-övningen är ordet "marsvin" ersatt med "svamp".

PDF Öppna