Räkna mera

Natur & Kultur

  • Box 27 323
  • 102 54 Stockholm
  • Telefon: 08-453 86 00
  • Fax: 08-453 87 90
  • Org.nr: 802000-3813
  • info@nok.se

Träna digitalt

Här kan du träna alla fyra räknesätten. Välj räknesätt och välj sedan vad du ska träna.

Du får tio uppgifter att lösa. Skriver ditt svar och klickar på klar, om svaret är fel får du pröva igen. Du kan välja att lösa uppgifterna på datorn eller surfplattan.