Stäng

Glömt lösenord?

Skicka
Valsida - lektionstips

Lektionstips inför valet 2018

Inför valet i höst erbjuder vi här lektionstips utifrån våra läromedel! Lektionerna kretsar kring politiska ämnen och visar på olika sätt hur eleverna kan tänka politiskt och kritiskt i sin vardag. Läs mer nedan.

Demokratiska beslut, debattartiklar och retoriska knep är några av de ämnen som behandlas i läromedlen. Du som lärare får konkreta tips på spännande och intressanta lektionsaktiviteter där eleverna får utlopp för teoretisk kunskap i praktiska uppgifter. 

Fördel 2

I läromedlet Fördel 2, som riktar sig till elever som läser svenska som andraspråk i 7-9, finns kapitlet Tillsammans är vi starkare. Eleverna får på sidorna 104-107 läsa om hur man kan påverka i skolan. Boken tar upp klassråd som exempel på ett sätt elever kan påverka sin vardag. Vi får möta Fatima, som vill att det kommande skoldiskot ska hålla öppet till nio på kvällen, när läraren säger nej. Hur löser hon det?

I övningsboken till Fördel 2 finns det på sida 96-97 uppgifter kopplade till kapitlet där eleverna får diskutera vilka roller som är viktiga i demokratiska beslut som till exempel klassråd och hur de själva skulle gå tillväga för att förändra något på sin egen skola.

Vidare på sidorna 108-111 tas frågan om demokrati upp på en samhällelig nivå och eleverna får där läsa om hur Sverige styrs och hur grunderna i svensk politik ser ut. I övningsboken på sidorna 98-99 finns frågor till eleverna om Sveriges riksdag och regering, hur val går till samt diskussionsfrågor med begrepp relaterade till beslutsfattande.

Läs mer om Fördel här!

  Fördel 2

 

Kontakt Huvudbok 2

I Kontakt huvudbok 2 får eleverna i kapitlet Hund och katt på sid 124-139 läsa om hur man argumenterar och debatterar, men grund i retoriken. Kapitlet ger flera exempel på argumentation och visar de grundläggande delarna av retoriken: ethos, pathos och logos.

Utifrån tre huvudsakliga arbetsområden tränar eleverna på att:
1. Läsa och analysera texter för olika syften
2. Formulera sig i tal och skrift
3. Anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang.

Avslutningsvis ska eleverna i slutuppgiften skriva och hålla ett argumenterande tal för hela klassen, om något ämne de tycker är viktigt och vill diskutera med sina klasskamrater.

Läs mer om Kontakt här!

  Kontakt huvudböcker

 

Fixa genren

I Fixa genren, ett läromedel för svenskämnet på gymnasiet, tas det spännande och viktiga ämnet retorik upp i kapitel 3. På sidan 52-53 kan eleverna läsa ett tal av Olof Palme, som klassats som något av en expert på just retorik. Till texten finns diskussionsfrågor på sidan 81 som eleverna kan använda för att problematisera kring retorik i allmänhet. Diskussionsfrågorna kan också användas som underlag för en egen analys och kanske ett eget argumenterande tal där eleverna tar ställning till Palmes tes.

Vill man gå ett steg längre kan ni läsa vidare om retorikanalyser i kapitel 6 på sidorna 147-179. Även här kan Palmes tal ligga till grund för analysen – eller välj ett tal från dagens politik! Hur skiljer sig retoriken mellan de olika partierna? Kan man urskilja något mönster för vänstern respektive högern – och vad kan det bero på i så fall?

Läs mer om Fixa genren här!

  Fixa genren

 

Fixa texten 2

Fixa texten 2 är ett läromedel för svenska och svenska som andraspråk på högstadiet. Tanken med Fixa texten är att eleverna själva ska skriva texter i olika genrer – men det går såklart att hämta mer interaktiva lektionstips från boken! Inför valet tror vi att det är viktigt att ha koll på debattartiklar och argumenterande tal, vilket är två ämnen som behandlas i varsitt kapitel i boken.Till varje kapitel finns en del som kallas Fakta om där genren bryts ner och generella innehållsdelar och typiska språkregler tas upp.

Vårt tips är att läraren väljer ut en aktuell debattartikel eller ett tal och använder Fakta om för att tillsammans med eleverna i klassrummet bryta ner argumentationen. Samtidigt som eleverna ordentligt går igenom genren blir det även en övning i källkritik – en färdighet som i tider av fake news är kritisk. Läs mer om debattartiklar på sidorna 82-93 och argumenterande tal på sidorna 94-109.

Läs mer om Fixa texten 2 här!
  Fixa texten

 

SOL 4000

SOL 4000 är läromedel i samhällskunskap för årskurs 7-9. Böckerna hjälper eleverna att utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom att gå från frågor om kultur och identitet till internationella utblickar, där konflikter och de mänskliga rättigheterna diskuteras får eleverna en god grund i samhällskunskap.

Till böckerna erbjuds extramaterial gratis som innehåller bland annat bildspel och interaktiva övningar. Till kapitel 1 Val och partier av SOL 4000 Samhälle i dag 8 finns tillhörande extramaterial som fungerar utmärkt att använda på lektionerna. Bildspelen Val och partier, Så här går det till att rösta samt Jämför valsystem innehåller alla varsin uppgift som eleverna genomför antingen enskilt eller i grupp. De interaktiva övningarna För demokratiska val och Vilket parti tillhör du? ger eleverna möjlighet att reflektera över sitt eget politiska tänkande.

Till det första kapitlet i SOL 4000 Levande historia 9 vid namn Maktkamp i Sverige finns tillhörande bildspelet Kampen för rösträtt, där vägen till allmän och lika rösträtt beskrivs. Den innehåller två skrivbara pdf:er samt en sammanfattningsövning.

Klicka här för att komma till övningarna för årskurs 8!

Klicka här för att komma till övningarna för årskurs 9!

 

SOL 4000 Samhälle idag 8

SOL Levande historia 9

 

Vill du har ännu mer inspiration och material?

Statens medieråd har i samband med deras kampanj No Hate Speech Movement satt ihop ett valpaket med lektionsmaterial. I den finner du poddar, voddar, informationsbroschyrer och lektionsupplägg på olika språk. Syftet är att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skapa medvetenhet kring relevanta politiska ämnen.

Läs mer här!

 

 


Factfulness

I Factfulness visar den hyllade professorn Hans Rosling, tillsammans med Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund, varför vi ständigt missförstår världens utveckling, och hur vi kan göra för att rätta till några av våra vanligaste missförstånd. Med utgångspunkt i tio konkreta misstag som våra hjärnor gör – till exempel vår tendens att dela upp världen i två läger, vårt oroande förhållningssätt till nyheter och vår tro att saker hela tiden blir värre – visar de hur vi kan bryta våra tankemönster och bli mer faktaorienterade.

I tider av fake news och faktaresistens är Factfulness en lekfull bok om hur vi kan skaffa oss ett mer faktaorienterat förhållningssätt till världen.

Boken är inget läromedel i sig, men erbjuder ovärderlig kunskap som går att använda genom hela livet och passar bra för de lite äldre eleverna.

Läs mer om Factfulness här!

  Factfulness

 


Tipsa/dela: