Reportage


Ett reportage kan handla om vad som helst – en person,

en skola eller en motorcykeltävling. I ett reportage

beskrivs personer, platser, dofter, känslor och tankar.

Den som läser ska nästan kunna känna att han eller

hon har varit där.

 

I nyhetsartiklar däremot, beskrivs händelser utan att

de kommenteras av författaren.

 

Reportage bygger ofta på intervjuer. Frågor och repliker står ibland utskrivna för att texten ska bli mer levande. 

 

Typiska drag för ett reportage:

 

·         Bygger ofta på intervjuer.

·         Författaren har besökt platsen som han eller hon skriver om. 

·         Författarens tankar och upplevelser är synliga.

·         Många beskrivningar av personer och miljön.

·         Frågor och repliker är utskrivna.

 

Beskrivningar

När man skriver ett reportage beskriver man ofta mötet med den man har intervjuat.

Man beskriver platsen och personen för att det ska kännas mer personligt. Man skriver repliker och väljer ut något intressant som personen har sagt, ett citat, för att göra texten mer levande.

 

1. Här är ett utdrag ur ett reportage om en kurator som några kursdeltagare intervjuade. Vilken bild får du av personen?

 

- En av mina viktigaste uppgifter är att ge bra information, berättar hon och pekar mot dörren. Bredvid dörren finns ett berg av informationspapper och formulär som studenter kan ta. Man ser att hon har bra ordning på allt.

 

 

2. Här är ett utdrag ur en intervju med en rektor. Vilken bild får du av personen?

 

När man går in i rummet blir man lite förvirrad för att det ligger så många papper på bordet och det finns så många pärmar i skåpet. Då ser vi ett leende ansikte som är öppet för våra frågor …

 

Analysera reportage

1. Läs igenom hela reportaget nedan. Läs det sedan stycke för stycke. Fundera över vilka frågor som ställdes till Per Nilsson.  

 Reportage - Små bitar av Per Nilsson

 

2. Lyssna på intervjun med Per Nilsson. Var det samma frågor som ställdes som du trodde? 

Intervju med Per Nilsson

 

3. Läs reportaget med Per Nilsson ovan igen. Läs beskrivningarna och replikerna. Vilken betydelse har de för hur du upplever texten?

 

    

4. Här kan du läsa tre andra reportage som andra elever har skrivit. Läs först igenom ett reportage. Läs det sedan stycke för stycke. Fundera över vilka frågor som ställdes till den som intervjuades. 

Fler reportage      

 

Tips!

I Textbok 1 (s. 144-149) kan du läsa mer om hur man skriver ett reportage.