Stäng

Glömt lösenord?

Skicka Tillbaka till inloggningen

En oberoende kraft

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

Natur & Kultur är en affärsdrivande stiftelse. Vi har inget ägarkapital som ropar på maximal avkastning och vi slipper tumma på våra principer, trots en nyckfull marknad. I stället vägleds vi av urkundens idéer och vårt överskott går tillbaka till verksamheten. Den enda utdelning som sker är den som kommer samhället till godo. Det hindrar inte att vi driver sunda affärer. Tvärtom, vårt uppdrag kräver resurser. Vi ställer höga krav på oss själva liksom på våra leverantörer och verksamheten är ekonomiskt stabil.

Det gör oss till en oberoende kraft, fri att agera långsiktigt och utan yttre inblandning. Våra författare, värdegrunden och stiftelseformen är de verkliga tillgångarna.

Natur & Kulturs kärnverksamhet är förlaget, där vi ger ut läromedel, akademisk litteratur och allmänlitteratur. Därutöver är vi delägare i en rad bolag, alla verksamma inom bokbranschen. Överskottet från förlaget finansierar en rad priser, stipendier och samarbeten. Vi strävar efter att uppfylla vårt yttersta uppdrag – att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

Vill du veta mer om vårt uppdrag och vår värdegrund? Läs vår urkund.

Aktuellt från Natur & Kultur

Pressmeddelanden