Kapitel 13, fråga 3

 

Svar:
Vattenlösliga läkemedel elimineras mer effektivt om den glomerulära filtrationen ökar. Dosen av vissa läkemedel, till exempel läkemedel inom penicillingruppen, måste ökas för att man ska kunna upprätthålla en koncentration som ger effekt vid allvarliga infektioner.

Kommentar: I praktiken behöver man sällan öka doseringen av vattenlösliga läkemedel under graviditeten.